Čo má vedieť mzdová účtovníčka… Vydanie 3/2023

18.00

Obsah publikácie:

  • o zmene vymeriavacieho základu SZČO od 1. júla 2023 na účely sociálneho poistenia a o odvodoch do fondov
  • o výške dávky v nezamestnanosti od 1. júla 2023
  • o výške dávky garančného poistenia od 1. júla 2023
  • o zmene výšky súm životného minima od 1. júla 2023 a jej vplyve na sociálne dávky
  • o odmeňovaní starostov obcí
  • o cestovných náhradách
  • o aktuálnych sumách stravného a náhrady za používanie motorových vozidiel
  • Aktualizácia legislatívneho vývoja
Author: Ing. Dagmar Piršelová, JUDr. Zuzana Macková, Ing. Mikuláš Hamuľák
Kategórie: Značka: Product ID: 1987

Popis

Edícia poskytuje najaktuálnejšie informácie z oblasti: MIEZD, DOHÔD, PERSONALISTIKY, PRACOVNÉHO PRÁVA, DANÍ, SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ZÁKONNÍKA PRÁCE, SOCIÁLNEHO FONDU A MNOHÉ ĎALŠIE.
Súčasťou každého vydania je AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVNEHO VÝVOJA (ALV), ktorá zachytáva zmeny, novelizácie a doplnky príslušných zákonných noriem od vydania do vydania.
Naši autori sú najlepší odborníci v daných oblastiach na Slovensku. Pravidelne do publikácie prispievajú autori:
Ing. Dagmar Piršelová
JUDr. Zuzana Macková,
PhD. Ing. Mikuláš Hamuľák
JUDr. Jana Kováčová
JUDr. Igor Hvojník
Ing. Miluška Horváthová
Edícia vychádza 4-krát ročne (január, máj, september, november). Cena za ročné predplatné je 66€  Táto cena je konečná za 4 knihy, poštovné a DPH.
OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME POŠTOU, E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY. AK SI CHCETE NAŠU KNIHU NAJSKÔR PRELISTOVAŤ, NA POŽIADANIE VÁM JU ZAŠLEME ZADARMO.