Zameranie vašej podnikateľskej činnosti môže byť akékoľvek, knihy vás učia ako zvyšovať čistý zisk spôsobom, ktorý vychádza zo zdravého rozumu.

„Tajomstvo vyšších ziskov“

V 13-dielnej knižnej edícii Herberta N. Cassona

„Zakladatelia a budovatelia podnikov sú najužitočnejšími ľuďmi na svete. Vytvárajú a ochraňujú civilizácie. Pozdvihujú masy tak isto ako samých seba. Každý národ ich potrebuje mať čím viac. Sú jediní, ktorí „robia“ peniaze. Všetci ostatní ich už iba spotrebovávajú. Ak sa týmto knihám podarí priviesť na štartovaciu čiaru niekoľkých z vás, potom úsilie nevyšlo nazmar.“.

Herbert N. Casson

Edícia:

 • neobsahuje zložité stratégie
 • neuplatňuje zavádzajúci technický žargón
 • obsahuje iba jasné, jednoduché, poctivé pravdy a rady
 • poskytuje kľúč na zvyšovanie čistých ziskov na báze triezvych úvah
 • opiera sa o osobné skúsenosti autora ako podnikateľa
 •  je vhodná pre všetkých podnikateľov a ľudí ochotných podnikať

Tieto knihy nikto neprečíta bez toho, aby si opäť neopakoval: „To je predsa samozrejmosť! Prečo som na to neprišiel skôr?“. Práve v tom spočíva silná stránka všetkých Cassonových kníh. Zameranie vašej podnikateľskej činnosti môže byť akékoľvek, učia vás ako zvyšovať čistý zisk spôsobom, ktorý vychádza zo zdravého rozumu.

Zoznam zväzkov:

 1. Ako začať a úspešne rozvíjať podnikanie
 2. 12 tipov na financie
 3. Predávaj úspešne
 4. Ako získať a využiť peniaze
 5. 6 zákonov podnikateľského úspechu
 6. 14 spôsobov zvyšovania zisku
 7. 12 tipov na manažment
 8. Aranžovanie výkladov
 9. Ako zvíťaziť v konkurencii
 10. Osobnosť vedúceho
 11. 12 najzávažnejších podnikateľských chýb
 12. 20 rád z psychológie pre podnikateľov
 13. Ako získať päťnásobný goodwill

Herbert Newton Casson, kanadský podnikateľ, spisovateľ a novinár, patril k zakladateľom moderného podnikania. Jeho podnikateľské skúsenosti, závery a postupy, ktoré odporúča, sú nadčasové a riadi sa nimi množstvo úspešných podnikateľov na celom svete. Je autorom 168 kníh o úspešnom podnikaní a obchodovaní.

Jeho knihy sú vydávané v mnohých krajinách a všade dosiahli všeobecné uznanie ako literatúra, ktorá učí podnikateľsky myslieť a zvyšovať zisk spôsobom, ktorý diktuje zdravý rozum. V mnohých manažérskych školách sveta je dielo H. N. Cassona súčasťou učebných osnov a je pravidelne vydávané pre každú generáciu podnikateľov.

Tomáš Baťa píše:

Herberta Cassona jsem poznal osobně během svých mladých let v Londýně a jeho svěží myšlenky mi už tenkrát imponovaly. Myslím si, že i v dnešní době představuje kapitál přinejmenším takové hodnoty jako peníze samotné.

Počet zväzkov

Edícia obsahuje 13 zväzkov. Zväzky č. 1,2 a 3
ponúkame aj v českom jazyku.

Cena

Cena za 1ks 4,95€ vrátane DPH, k cene účtujeme
balné a poštovné. Knihy posielame na dobierku.

Objednávky prijímame poštou, e-mailom alebo telefonicky.
Ak si chcete našu knihu najskôr prelistovať, na požiadanie vám ju zašleme zadarmo.

Poštou
PSDOMOV s.r.o.
Klemensova 34
010 01 Žilina
Online