Tajomstvo vyšších ziskov – zväzok 6

4.95

6. Zväzok – 14 spôsobov zvyšovania zisku

Zisk predstavuje zaslúženú odmenu za efektívnu a tvrdú prácu. Zisk možno dosiahnuť len úsilím, znalosťami, schopnosťami, energiou a vytrvalosťou. Nie je nikdy prirodzeným výsledkom podnikania ako takého. Ľudia, ktorých odmenou je zisk, berú na seba riziká, ktoré by ľudia pracujúci za mzdu neboli ochotní znášať. Môže sa stať, že budú celý rok tvrdo pracovať a nezískajú žiadnu odmenu.

Kniha poskytuje štrnásť odporúčaní, ako môže podnikateľ zvýšiť svoj čistý zisk. Každé z nich preverila prax a prispelo k efektívnosti podnikov a dosiahnutiu vyšších ziskov. Týchto štrnásť odporúčaní tvoria postupy, ktoré uplatňujú úspešní podnikatelia na celom svete.

Kategórie: Značka: Product ID: 1477

Popis

Zisk predstavuje zaslúženú odmenu za efektívnu a tvrdú prácu. Zisk možno dosiahnuť len úsilím, znalosťami, schopnosťami, energiou a vytrvalosťou. Nie je nikdy prirodzeným výsledkom podnikania ako takého. Ľudia, ktorých odmenou je zisk, berú na seba riziká, ktoré by ľudia pracujúci za mzdu neboli ochotní znášať. Môže sa stať, že budú celý rok tvrdo pracovať a nezískajú žiadnu odmenu.

Kniha poskytuje štrnásť odporúčaní, ako môže podnikateľ zvýšiť svoj čistý zisk. Každé z nich preverila prax a prispelo k efektívnosti podnikov a dosiahnutiu vyšších ziskov. Týchto štrnásť odporúčaní tvoria postupy, ktoré uplatňujú úspešní podnikatelia na celom svete.