Edícia „Čo má vedieť mzdová účtovníčka…“

Edícia si za 28 vydavateľských rokov našla množstvo stálych odberateľov a stala sa významným a cenným pomocníkom pre:
Mzdové účtovníčky, personalistov, podnikateľov, živnostníkov, všetky typy podnikateľských, nepodnikateľských organizácií, verejnoprávnych, štátnych, družstevných organizácií.

Edícia poskytuje najaktuálnejšie informácie z oblasti:
Miezd, dohôd, personalistiky, pracovného práva, daní, sociálneho a zdravotného poistenia, zákonníka práce, sociálneho fondu a mnohé ďalšie.

Súčasťou každého vydania je aktualizácia legislatívneho vývoja (alv), ktorá zachytáva zmeny, novelizácie a doplnky príslušných zákonných noriem od vydania do vydania.

Naši autori sú najlepší odborníci v daných oblastiach na slovensku.

Ing. Dagmar Piršelová
JUDr. Zuzana Macková, PhD.
Ing. Mikuláš Hamuľák
JUDr. Jana Kováčová
JUDr. Igor Hvojník
Ing. Miluška Horváthová

Edícia vychádza 4-krát ročne (január, máj, september, november). Cena za ročné predplatné je 58,80€  Táto cena je konečná za 4 knihy, poštovné a DPH.

OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME POŠTOU, E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY. AK SI CHCETE NAŠU KNIHU NAJSKÔR PRELISTOVAŤ, NA POŽIADANIE VÁM JU ZAŠLEME ZADARMO.

Autorský kolektív

Ing. Dagmar Piršelová

Ing. Miluška Horváthová

JUDr. Igor Hvojník

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

JUDr. Jana Kováčová

Ing. Ľuboslava Minková

Ing. Mikuláš Hamuľák

JUDr. Zlatica Balážová

Júlia Pšenková

Termíny vydaní

Edícia vychádza 4-krát ročne (január, máj, september, november).

Kvalita spracovania

Laminovaná plnofarebná obálka, formát A5, priemer 208 strán, knižná väzba V2.

Ročné predplatné

konečná cena za 4 knihy, poštovné a DPH.

Objednávky prijímame poštou, e-mailom alebo telefonicky.
Ak si chcete našu knihu najskôr prelistovať, na požiadanie vám ju zašleme zadarmo.

Poštou
AJFA+AVIS s.r.o.
Klemensova 34
010 01 Žilina
Online