Čo má vedieť mzdová účtovníčka… Vydanie 2/2021

15.90

Obsah publikácie

  • o aktuálnych problémoch v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti 
  • o mesačnom prehľade v roku 2021
  • o zmene sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2020 a jej vplyve v sociálnej oblasti
  • o tehotenskom – novej dávke nemocenského poistenia od 1. apríla 2021
  • o zmenách v sociálnej oblasti od 1. mája 2021
  • o finančnom príspevku na stravovanie, o home office, skončení pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov a o ďalších zmenách v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
  • o zrážkach zo mzdy vrátane exekučných zrážok
  • o novej úprave dôchodkového veku, minimálneho dôchodku a trinásteho dôchodku
  • Aktualizácia legislatívneho vývoja
Kategórie: Značka: Product ID: 1923

Popis

Edícia poskytuje najaktuálnejšie informácie z oblasti: MIEZD, DOHÔD, PERSONALISTIKY, PRACOVNÉHO PRÁVA, DANÍ, SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ZÁKONNÍKA PRÁCE, SOCIÁLNEHO FONDU A MNOHÉ ĎALŠIE.
Súčasťou každého vydania je AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVNEHO VÝVOJA (ALV), ktorá zachytáva zmeny, novelizácie a doplnky príslušných zákonných noriem od vydania do vydania.
Naši autori sú najlepší odborníci v daných oblastiach na Slovensku. Pravidelne do publikácie prispievajú autori:
Ing. Dagmar Piršelová
JUDr. Zuzana Macková,
PhD. Ing. Mikuláš Hamuľák
JUDr. Jana Kováčová
JUDr. Igor Hvojník
Ing. Miluška Horváthová
Edícia vychádza 4-krát ročne (január, máj, september, november). Cena za ročné predplatné je 58,80€  Táto cena je konečná za 4 knihy, poštovné a DPH.
OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME POŠTOU, E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY. AK SI CHCETE NAŠU KNIHU NAJSKÔR PRELISTOVAŤ, NA POŽIADANIE VÁM JU ZAŠLEME ZADARMO.