Predplatné na rok 2024

81.60

Edícia si za 30 vydavateľských rokov našla množstvo stálych odberateľov a stala sa významným a cenným pomocníkom pre:
Mzdové účtovníčky, personalistov, podnikateľov, živnostníkov, všetky typy podnikateľských, nepodnikateľských organizácií, verejnoprávnych, štátnych, družstevných organizácií.

Naši autori sú najlepší odborníci v daných oblastiach na Slovensku.

Edícia poskytuje najaktuálnejšie informácie z oblasti:
Miezd, dohôd, personalistiky, pracovného práva, daní, sociálneho a zdravotného poistenia, zákonníka práce, sociálneho fondu a mnohé ďalšie. Súčasťou každého vydania je aktualizácia legislatívneho vývoja (ALV), ktorá zachytáva zmeny, novelizácie a doplnky príslušných zákonných noriem od vydania do vydania. Charakteristické pre naše knihy sú jasné a zrozumiteľné formulácie za použitia množstva príkladov z praxe. Citácie zo zbierky zákonov sú použité iba v nevyhnutných prípadoch a súčasne sú spoľahlivo vysvetlené.

Kategórie: Značka: Product ID: 1991

Popis

Space