Čo má vedieť mzdová účtovníčka… Vydanie 1/2022

16.50

Obsah publikácie:

  • o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a zmenách v roku 2022
  • o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021
  • o tlačivách potrebných pre zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v roku 2022
  • o zmene výšky minimálnej mzdy od 1. januára 2022 a jej vplyve na platenie poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie z pracovnoprávnych vzťahov
  • o platení poistného na sociálne a zdravotné poistenie od 1. januára 2022 v prípade SZČO
  • o zmenách v sociálnej oblasti od 1. januára 2022
  • Aktualizácia legislatívneho vývoja
Author: Ing. Dagmar Piršelová, JUDr. Zuzana Macková, PhD.
Kategórie: Značka: Product ID: 1950

Popis

Edícia poskytuje najaktuálnejšie informácie z oblasti: MIEZD, DOHÔD, PERSONALISTIKY, PRACOVNÉHO PRÁVA, DANÍ, SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ZÁKONNÍKA PRÁCE, SOCIÁLNEHO FONDU A MNOHÉ ĎALŠIE.
Súčasťou každého vydania je AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVNEHO VÝVOJA (ALV), ktorá zachytáva zmeny, novelizácie a doplnky príslušných zákonných noriem od vydania do vydania.
Naši autori sú najlepší odborníci v daných oblastiach na Slovensku. Pravidelne do publikácie prispievajú autori:
Ing. Dagmar Piršelová
JUDr. Zuzana Macková,
PhD. Ing. Mikuláš Hamuľák
JUDr. Jana Kováčová
JUDr. Igor Hvojník
Ing. Miluška Horváthová
Edícia vychádza 4-krát ročne (január, máj, september, november). Cena za ročné predplatné je 58,80€  Táto cena je konečná za 4 knihy, poštovné a DPH.
OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME POŠTOU, E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY. AK SI CHCETE NAŠU KNIHU NAJSKÔR PRELISTOVAŤ, NA POŽIADANIE VÁM JU ZAŠLEME ZADARMO.