Čo má vedieť mzdová účtovníčka… Vydanie 4/2020

14.70

Obsah publikácie:
o niektorých opatreniach v pôsobnosti MF SR v oblasti dane z príjmov v období pandémie
o zmenách V sociálnej oblasti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
o sume všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok  2019 a jej vplyve v sociálnej oblasti
o odvode za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravorným postihnutím za kalendárny rok 2019
o zvýšení minimálnych dôchodkov
o zmenách v dôchodkoch v roku 2020
o zmenách v Zákonníku práce v súvislosti s COVID-19
o novom spôsobe určovania minimálnej mzdy
o príspevku na športovú činosť dieťaťa
o dovolenke
Kategórie: Značka: Product ID: 1886

Popis

Edícia poskytuje najaktuálnejšie informácie z oblasti: MIEZD, DOHÔD, PERSONALISTIKY, PRACOVNÉHO PRÁVA, DANÍ, SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ZÁKONNÍKA PRÁCE, SOCIÁLNEHO FONDU A MNOHÉ ĎALŠIE.
Súčasťou každého vydania je AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVNEHO VÝVOJA (ALV), ktorá zachytáva zmeny, novelizácie a doplnky príslušných zákonných noriem od vydania do vydania.
Naši autori sú najlepší odborníci v daných oblastiach na Slovensku. Pravidelne do publikácie prispievajú autori:
Ing. Dagmar Piršelová
JUDr. Zuzana Macková,
PhD. Ing. Mikuláš Hamuľák
JUDr. Jana Kováčová
JUDr. Igor Hvojník
Ing. Miluška Horváthová
Edícia vychádza 4-krát ročne (január, máj, september, november). Cena za ročné predplatné je 58,80€  Táto cena je konečná za 4 knihy, poštovné a DPH.
OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME POŠTOU, E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY. AK SI CHCETE NAŠU KNIHU NAJSKÔR PRELISTOVAŤ, NA POŽIADANIE VÁM JU ZAŠLEME ZADARMO.